Description

कोणताही अपघात, मग तो कितीही भयानक असला तरी, खरं नाट्य निर्माण करु शकत नाही. पण आपण गावात रहावं की शहरात रहावं असा जोडप्यात वाद झाला तर त्यातून एक भयानक शोकांतिका किंवा बहारदार सुखांतिका निर्माण होऊ शकते.

Additional information

Book Author

Book Translator

Arun Naik | अरुण नाईक