Availability: In Stock

Disha Navopkramanchi | दिशा नवोपक्रमाची

140.00

Isbn : 9788194459392

Publication Date : 05/01/2021

Pages : 82

Language : Marathi

Description

नाव : श्रीमती ताई तुकाराम पवार                                                                                                                                              पद : प्रभारी मुख्याध्यापिका, जि.प.शाळा, शेंडगेवाडी शिक्षण : एम.ए. (मराठी) डी.एड्.                                                            सलंगसेवा तारीख : १५/१२/२००१                                                                                                                                                  एकूण सेवा : २० वर्षे                                                                                                                                                                      उपक्रम राबवलेले वर्ष : सन २०१९-२०                                                                                                                                            कालावधी : एक वर्ष                                                                                                                                                                      संपर्क क्रमांक : ९४२३४५०४३१, व्हॉट्सअॅप नं. ९४२३७८७६४० ई मेल: pawartai5121@gmail.com                                      पुरस्कार :                                                                                                                                                                                    १. थोर गणिततज्ज्ञ भास्कराचार्य पुरस्कार, अहमदनगर जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ, अहमदनगर / सन – २०१८-१९                  २. अहमदनगर जिल्हा परिषद आदर्श शिक्षक पुरस्कार/२०१९-२०                                                                                                  ३. राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार (मावळ ट्रस्ट) / २०१९-२०                                                                                ४. थोर गणिततज्ज्ञ भास्कराचार्य पुरस्कार / २०१९                                                                                                                          ५. राष्ट्रस्तरीय शिक्षकरत्न सरस्वती सन्मान अवार्ड (मावळ ट्रस्ट) / २०२०                                                                                      ६. सर फाऊंडेशन टीचर इनोव्हेशन नॅशनल अवॉर्ड / २०२०                                                                                                        ७. गणित अध्यापक मंडळाचा थोर गणिततज्ज्ञ रामानुजन पुरस्कार / २०१९-२०                                                                              ८. मनुष्यबळ विकास लोकसेवा अकादमी (रजि. ट्रस्ट) राष्ट्रस्तरीय शिक्षकरत्न सरस्वती सन्मान अवार्ड / ऑक्टोबर २०२०              ९. मातृसेवा फाऊंडेशन ठाणे स्माईल टीम यवतमाळ शिक्षक ध्येय महाराष्ट्र, कर्तृत्ववान महिला पुरस्कार / २०२१                              १०. अॅक्टीव टिचर्स सामाजिक प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र कोव्हिड योद्धा गौरवपत्र / ३१ जानेवारी २०२१                                                    ११. प्राथमिक शिक्षण विभाग श्रीगोंदा, कोरोनायोद्धा / २०२०                                                                                                            १२. श्रीगोंदा नगरपालिका, श्रीगोंदा कोरोनायोद्धा / २०२०                                                                                                            १३. अखिल महाराष्ट्र पत्रकार आणि पत्रलेखक संघ (रजि. ट्रस्ट) राज्यस्तरीय कोविडायोद्धा समाजरक्षक महासन्मान / २०२१