Availability: In Stock

Ole Athang Shwas | ओले अथांग श्वास

100.00

Publication Date : 5/12/2009

Pages : 104

Language : Marathi

Description

एखाद्या मध्यरात्री समुद्राची गाज सैरभैर फोडून काढते बेटाला                                                                                                  तुकडे तुकडे होतात गाभ्याचे शतशः वाटा विखुरतात लाटांच्या उसळतात… गिळतात…                                                                काळाआड लपवु पहातात बेट मध्यान्ह रात्रीला                                                                                                                    अंधाराच्या स्वाधीन होऊन                                                                                                                                                            समुद्र स्पर्श पहाते आरपार होत जाते