Availability: In Stock

Smashanat Phule Vechatanna | स्मशानात फुलं वेचताना

250.00

ISBN :- 9788119258239

Publication Date :- 03/03/2024

Page :- 135

Language :- Marathi

Description

स्मशानात फुलं वेचताना

घालत होते हळुवार फुंकर

नुकत्याच निवलेल्या शांत रक्षेवर

मालिन्याचे सगळेच पापुद्रे झाल्यावर भस्म

कशी उमलून आलीत शुभ्र अस्थिफुलं

प्रत्येक फुलातला तुझा आदिम दरवळ

रंध्रारंध्रातून शिरतोय आत

शरीरबंधातून झालो होतोच ना विलग

आतली घट्ट गाठ कशी उकलायची

आणि तू तर कायमचाच गेलास शरीर टाकून

रोखलेले हजारो डोळे

तीक्ष्ण प्रश्नांचे गुच्छ घेऊन

बघताहेत एकटक माझ्या चेहऱ्याकडे

टिपत आहेत हलणाऱ्या प्रत्येक रेषेचे भाव

देहबोलीचा घेत आहेत अदमास

मला द्यायचे नाहीय उत्तर

त्यांना आणि तुलाही.