Availability: In Stock

Sahitya Ani Sanskrutik Sanvedan | साहित्य आणि सांस्कृतिक संवेदन

500.00

ISBN:9789380617800

Publication Date:7/8/2014

Pages:441

Language:Marathi

Description

बहिणाबाई, दिलिप चित्रे, पु.शि.रेगे, बा.भ. बोरकर, वि.वा. शिरवाडकर, पुरुषोत्तम पाटील, व्यंबक सपकाळे, रंगनाथ तिवारी व्यबक, महाजन, गंगाधर पाटील, म.सु.पाटील. रा. ग. जाधव, रा. रं. बोराडे, भा. ल. भोळे, स्याम मनोहर, वसंत आबाजी डहाके, नामदेव ढसाळ, खलील मोमीन, रंगनाथ पठारे, अनुराधा पाटील, सुमती लांडे, नीरजा, लहू कानडे, सुरेश शिंदे, उत्तम कांबळे, जयंत पवार, विश्वाय बरोबर,
रंजन के धारकर, पी. विठ्ठल, प्रिया धारूरकर, संतोष प‌द्माकर पवार.