Availability: In Stock

Tantra Tanavmuktiche | तंत्र तणावमुक्तीचे

40.00

Publication Date : 05/12/2002

Pages : 44

Language : Marathi

Description

बी.ए., बी.एड्. (स्पे.); एम्. ए. (भूगोल); एम्. ए. (मराठी), एम. एड्. (तंत्रविज्ञान); डी.पी.एड्. (लोकसंख्या- शिक्षण); सी.ओ. (संगणक); एफ्. सी. ई. एम्. (दृकश्राव्य माध्यम); ( या सर्व परिक्षांना विद्यापीठात सर्वप्रथम) पीच्.डी. (मराठी) * ९ वर्षे बी.एड्. महाविद्यालय, पाटण येथे अधिव्याख्याता म्हणून काम.                                                                                                                    * मानसशास्त्र व संमोहनशास्त्र या विषयाचा गाढा अभ्यास.                                                                                                            * महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २००१ मध्ये घेतलेल्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण शाखा, शालेय शिक्षण विभाग वर्ग ‘अ’ या पदासाठी सर्वप्रथम येवून निवड.                                                                                                                                                                  * प्रकाशित साहित्य                                                                                                                                                                      * मूल्यशिक्षण दैनंदिनी                                                                                                                                                                  * भूगोल आशयुक्त अध्यापन पद्धती पर्यावरण शिक्षण                                                                                                                  *ओबीसी भूगोल व अर्थशास्त्र इयत्ता १०वी                                                                                                                                      * थिअरी ऑफ कोलोरोम फॉर दि पीस ऑफ माईन्ड                                                                                                                    *निसर्गाकडे चला                                                                                                                                                                          *तंत्र तणावमुक्तीचे                                                                                                                                                                        *तंत्र व्यक्तिमत्व विकासाचे – भाग १ व २                                                                                                                                      *मानसिक तणावमुक्त अध्यापन प्रतिमान                                                                                                                                      * इतर कार्य                                                                                                                                                                                  * ३ शैक्षणिक ध्वनिफिती १७ पर्यावरणविषयक ध्वनिचित्रफिती * १००० हून अधिक पर्यावरण विषय छायाचित्रे * २२ स्वसंशोधनात्मक मानसशास्त्रीय प्रयोग * महाराष्ट्रातील विविध वृत्तपत्र, मासिके व साप्ताहिकातून वैचारिक व संशोधनात्मक लेखन * सर्वांसाठी शिबिरे, कार्यशाळा आयोजन* अध्यक्ष-संकल्प शैक्षणिक संशोधन व सामाजिक विकास, कराड, जि. सातारा * प्रतिनिधी-मिडीया हेल्पलाईन व इनफोटेक फिचर, मुंबई पत्रलेखन संघ, मुंबई महाराष्ट्रभर व्यक्तिमत्त्व विकास, विषयावर ७०० हून अधिक व्याख्याने.